top of page

מגלים

עם ישראלים, ולא רק, תמיד כיף להתמקד באתרים "המוכרים פחות אך יפים יותר":

סמטאות ציוריות, מתחמים סמויים מן העין ותצפיות מרהיבות. ממעוף הציפור ומתחת לאדמה, אין סוף לאפשרויות.

למען האמת, לעולם אינני יודע באיזה מסלול מדויק נצעד וזאת על מנת להתאים את הטיול לטעמכם תוך כדי תנועה. 

משימה אותה אני נהנה לבצע בסיפוק רב.

מאחורי כל שער בעיר העתיקה מסתתרות הפתעות, חלקן רק מחכות להתגלות...

bottom of page